Perssons Schakt AB

Markentreprenader
Vi utför alla former av schakt och anläggningsarbeten och grundläggningar inkl. mindre betongarbeten

Kabelschakt, kabelplöjning, microplöjning och fräsning
Vi har stor erfarenhet av alla former av kabelförläggning och då företaget har egna el-tekniker så är kabelskarvning inget hinder för oss om ni så önskar.

Rörtryckningar
Vi ombesörjer tryckningar med jordraketer, styrbara borrningar och andra schaktningsfria metoder.

knapp1
knapp2
knapp3
knapp4
Go To Top